Transfer Międzypokoleniowy

Brak postępowań spadkowych, ochrona przed roztrwonieniem majątku pomiędzy licznych i nie zawsze pożądanych spadkobierców, brak podatku od spadku – tak powinien być zorganizowany skuteczny transfer międzypokoleniowy.

Liechtenstein – najlepszy przykład.

Aktywa panującej rodziny Księstwa Liechtensteinu są chronione przez fundacje rodzinne. Dzięki temu, majątek budowany od średniowiecza, pozostaje skoncentrowany i nie podlega rozdzieleniu i rozproszeniu wśród spadkobierców. Nie zmienia się właściciel, gdyż jest nim zawsze fundacja, cała rodzina jest natomiast jej beneficjentem. Jedyne co ulega zmianie to zarządca.

Takie modelowe rozwiązanie jest dostępne dla każdego, kto dysponuje odpowiednim majątkiem. Fundację interesu prywatnego (rodzinną) można założyć w Panamie bądź właśnie w Liechtensteinie. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia jednak z dużymi wymogami kapitałowymi i kosztami prowadzenia. Zarejestrowanie fundacji w Panamie jest łatwiejsze i wymagania kapitałowe nie są już tak wygórowane.

 

Fundacja rodzinna w Panamie czy Liechtensteinie działa podobnie jak fundacja w Polsce, nie musi mieć natomiast celu społecznie użytecznego – może mieć cel użyteczny dla fundatora. Taki wehikuł transferu międzypokoleniowego jest najskuteczniejszym instrumentem służącym przekazywaniu masy majątkowej wskazanym osobom bez ryzyka związanego z egzekucją długów, „bezprawiem urzędniczym” lub rozdrobnieniem między licznych bliższych i dalszych członków rodziny. Pozwala omijać prawo spadkowe, podatki oraz wyłączać z prawa dziedziczenia niechcianych spadkobierców.

Samo założenie fundacji rodzinnej nie zawsze wyczerpuje całości działań, potrzebnych do przygotowania sukcesji. W przypadku majątku firmowego konieczne mogą być przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw, aby można było je wnieść do fundacji. Zdarzają się bowiem przypadki firm osiągających wielomilionowe przychody o statusie na przykład jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dzięki współpracy z wyspecjalizowaną kancelarią prawną, możemy zaproponować Państwu kompleksowe przygotowanie całego procesu zabezpieczenia majątku i transferu międzypokoleniowego.