Zagraniczne konta bankowe

Specyfika bankowości na świecie.

Przy otwieraniu zagranicznego konta bankowego, często bardzo ważnym kryterium wyboru banku i jego jurysdykcji (czyli kraju, gdzie dana instytucja jest zlokalizowana), jest rzeczywiste zachowanie najwyższych standardów tajemnicy bankowej. Uruchomienie rachunku w banku spełniającym ten warunek w dzisiejszych czasach nie jest wcale prostą procedurą. Wynika się to z odpowiedzialności, jaką bierze na siebie taki bank.

Zapewnienie klientowi pełnej poufności informacji dotyczących jego konta, automatycznie ściąga na bank ryzyko, iż klient może wykorzystać swój rachunek bankowy do operacji prania brudnych pieniędzy lub w ekstremalnym przypadku do finansowania terroryzmu. Żaden bank, także ten z raju podatkowego, nie chce być kojarzony z tak poważnymi przestępstwami. Już samo posądzenie o wspieranie tego typu praktyk przez międzynarodową społeczność finansową, może skończyć się dla banku koniecznością wycofania się z biznesu. Na kilka banków, które w ostatnich latach miały swój udział w wątpliwych przepływach finansowych, zostały nałożone gigantyczne kary.

W Polce otwieranie kont i prowadzenie praktycznie dowolnych operacji na rachunku bankowym nadal pozostaje powszechnie dostępne i łatwe. Polskie banki pozbywają się odpowiedzialności, raportując wszelkie informacje o klientach i ich działaniach na kontach do wielu urzędów i służb państwowych, w tym do urzędów skarbowych, Urzędu Kontroli Skarbowej, czy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Raportuje się automatycznie między innymi wszelkie transakcje na koncie powyżej 15 tysięcy euro, wszystkie operacje na kartach już od 2000 euro, a także każdą podejrzaną transakcję. W Polsce to nie banki, ale aparat państwa i urzędnicy mają analizować przepływy finansowe firm i osób fizycznych.

Istnieją banki zlokalizowane poza Unią Europejską, które oferują pełną ochronę danych swoich klientów, nie udzielając żadnych informacji jakimkolwiek instytucjom i urzędom. Nie mogą więc przerzucić na nie odpowiedzialności za działalność swoich klientów. Stąd same muszą stać się urzędnikami chroniącymi system bankowy przed podejrzanymi operacjami. Aby dbać w takich warunkach o interes swój i swoich klientów oraz unikać ryzyka, muszą dokładnie wiedzieć jaka jest natura biznesu klienta oraz w jakim celu wykonywane są transakcje na jego koncie.

Im większą poufność zapewnia bank, tym bardziej wnikliwy jest jego dział compliance, często nawet prawnicy banku są bardziej wnikliwi niż urzędnik skarbowy. Ale przy tym jednak żadne informacje nie wychodzą poza bank. Bank musi rozumieć co robimy na koncie, może żądać od nas dokumentów dotyczących przeprowadzanych transakcji, aby prawnie miał pewność, że wszystko jest legalne, że nie może być mowy o praniu pieniędzy. W ten sposób nawet w wypadku oskarżenia klienta i skierowania do sądu zapytania, bank ma pełne, prawne argumenty aby chronić siebie jak i klienta.

Dlatego należy bardzo umiejętnie otwierać konta w zagranicznych bankach. Standardowe myślenie o funkcjonowaniu bankowości, jakie mamy w Polsce, całkowicie przestaje się sprawdzać poza krajem, a zwłaszcza poza Unią i godne zaufania banki spoza naszego regionu bardzo często odmawiają współpracy niezorientownym klientom.

Ludzie przyzwyczajeni do braku jakichkolwiek komplikacji, przynajmniej tych związanych z compliance, przy współpracy z polskimi bankami, w momencie zwracania się do zagranicznego banku nie wiedzą z kim rozmawiać, jak opisać prowadzony biznes i jak wyjaśnić podłoże transakcji, które zamierzają przeprowadzać przez swój rachunek. Często odmawiają ujawnienia bankowi szczegółowych informacji, przez co właśnie stają się podejrzani dla działu prawnego i oceny ryzyka.

Nasza pomoc

Służymy naszym doświadczeniem i pomocą w otwieraniu zagranicznych kont bankowych na całym świecie. Wiemy jak to zrobić, jak umiejętnie przekazać informacje, aby konto zostało otwarte, nie być posądzonym o zamiar prania pieniędzy, i o to aby klientowi nie zamknęli konta po kilku tygodniach. A takie rzeczy się zdarzają, gdy nastąpi nieumiejętne wprowadzenie klienta do banku.

Odpowiednie rozwiązanie składające się bądź z samego konta, bądź też dodatkowo ze zmiany rezydencji klienta i ewentualnie założenia odpowiedniej spółki, pozwala prowadzić większość standardowych operacji biznesowych, jak i także tych niestandardowych np. powiązanych z hazardem. Każda działalność, która nie jest nielegalna w jurysdykcji banku oraz lokalizacji prowadzenia spółki, może być prowadzona przez konto, o ile bank rozumie, co dzieje się na rachunku. Żadna informacja o tym nie zostanie nikomu ujawniona, a klient zachowuje pełną anonimowość względem podmiotów trzecich, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego doboru instytucji finansowej.

Trzeba mieć też świadomość, że bank może przez cały czas prowadzenia konta zadawać pytania dotyczące naszych transakcji. Należy więc zmienić swoje myślenie dotyczące funkcjonowania bankowości na świecie – chcąc mieć prywatność, trzeba współpracować z bankiem, który chroni nas przed zasięgiem państwa i urzędników.

Aktualnie pomagamy w otwieraniu kont zarówno w Unii Europejskiej jak w krajach poza nią: w Andorze, Azerbejdżanie, Gwatemali, Hong Kongu, Japonii, Kajmanach, Liechtensteinie, Makao, Malcie, Mauritiusie, Monako, Panamie, Seszelach, Singapurze, St. Vincent i Grenadynach, Szwajcarii, Urugwaju.

Konta w krajach Unii Europejskiej są czasem przydatne do przeprowadzania niektórych operacji ze względu na bliskość geograficzną. Jednak tajemnicę bankową i bezpieczeństwo dla większych pieniędzy znajdziemy dopiero poza nią. Uzyskanie jakiejkolwiek informacji z banku poza Unią na temat konta, czy właściciela często wymaga zgody sądu danej jurysdykcji, co dla polskiego urzędnika jest praktycznie nie do zdobycia. Oczywiście jest to uwarunkowane od lokalnego prawodawstwa.