Consulting finansowy

Masz problem zdrowotny – idziesz do lekarza. Masz problem prawny – idziesz do prawnika. To są specjaliści w swoich dziedzinach. Ale jeśli potrzebujesz konsultacji z obszaru finansów, bo na przykład chcesz wybrać dla siebie instrument finansowy albo ktoś Tobie proponuje inwestycję, to co wtedy robisz? Prawnik może wówczas zbadać materię od strony prawnej, ale na pewno nie jest on specjalistą od finansów. Tymczasem wyłącznie właściwa ocena w zakresie obu tych sfer – prawnej i finansowej może ustrzec Cię przed popełnieniem błędu, który w skrajnym przypadku będzie kosztować Cię nawet wszystkie środki zgromadzone w danej instytucji finansowej, a czasem nawet więcej. Dlatego jako eksperci w dziedzinie zarówno prawa, jak i finansów posiadamy niezbędne kompetencje, aby skutecznie i odpowiedzialnie konsultować zagadnienia w tym obszarze.

W Polsce tego typu usługi świadczą praktycznie wyłącznie wielkie firmy consultingowe. Działają jednak one głównie dla wielkich korporacji i instytucji państwowych. Osoby fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mają utrudniony do nich dostęp z uwagi na bariery związane z wielkością zlecenia. Nasza firma wypełnia tę lukę na rynku oferując pomoc w analizie i ocenie rozwiązań finansowych w rozsądnych cenach.

Zakres naszych usług consultingowych obejmuje cztery podstawowe dziedziny:

Analiza i ocena produktów finansowych.

W dzisiejszych czasach znamienna jest nachalna sprzedaż produktów inwestycyjnych przez banki, firmy ubezpieczeniowe i pośredników finansowych. Klientowi będącemu pod presją sprzedawcy bardzo trudno jest ocenić, czy proponowane mu rozwiązania rzeczywiście okażą się tak korzystne, jak to przedstawiają dystrybutorzy. Szczególnie, iż są oni doskonale wyszkoleni w technikach sprzedażowych, ale ich wiedza merytoryczna w zakresie finansów pozostawia zwykle wiele do życzenia. Jeżeli nie wiesz, czy proponowane Tobie rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie, możesz zwrócić się do nas po obiektywną ocenę. Stajemy wtedy po Twojej stronie, gramy w tej samej drużynie, rzetelnie analizując dany produkt i ujawniając to, czego sprzedawcy nie chcą powiedzieć lub o czym nawet nie mają pojęcia. Wywodzimy się z pośrednictwa finansowego, dlatego doskonale znamy ten rynek.

Analiza i ocena potencjału rozwiązań klienta.

Podobnie, sytuację wymagającą analizy możemy mieć, kiedy klient sam ma konkretny pomysł na produkt, inwestycję, bądź przedsięwzięcie w obszarze rynków finansowych. Weryfikacja założeń koncepcji klienta może mu bardzo pomóc zarówno w uniknięciu błędów jak i skierować go ku właściwym i zyskownym rozwiązaniom. Może być to kwestia oceny perspektyw konkretnych akcji jak i pełna, merytoryczna pomoc w tworzeniu np. własnego funduszu hedgingowego.

Z naszym doświadczeniem, zarówno w aspektach kreacji produktów inwestycyjnych, jak również w aktywnym tradingu oraz długoterminowym inwestowaniu na wielu rodzajach rynków, możemy przeanalizować praktycznie każdy produkt finansowy.

Dobór lub budowanie konkretnych produktów pod oczekiwania klienta.

Osobom poszukującym rozwiązań niedostępnych na polskim rynku, bądź dedykowanych pod własne, spersonalizowane potrzeby, jesteśmy w stanie dostarczyć szyte na miarę rozwiązania.

W przypadku wyszukiwania wśród istniejących instrumentów podstawą naszego działania jest to, że działamy w imieniu klienta, a nie w imieniu firmy, która dany produkt oferuje.

Klientem firmy jest ten, kto jej płaci. W przypadku pośredników finansowych nie jest to nabywca, ale dostawca produktu, czyli firma finansowa, bank, towarzystwo ubezpieczeniowe. Taka sytuacja tworzy zawsze konflikt interesów: pośrednik teoretycznie reprezentuje nabywcę produktu finansowego lub polisy, jednakże ten nabywca nie jest jego rzeczywistym klientem, jest tylko dostarczycielem kapitału. Za skuteczną sprzedaż pośrednik otrzyma wynagrodzenie od dostawcy produktu. W takiej sytuacji na korzyść kogo będzie działał pośrednik?

Dlatego, aby działać uczciwie wobec naszych klientów nie jesteśmy związani na stałe z jakąkolwiek instytucją finansową. Reprezentujemy klienta wobec firmy, a nie odwrotnie, jak czyni większość pośredników i agentów. Stanowi to kolosalną różnicę między pośrednikami, a nami.

Tworząc konkretne rozwiązania „od podstaw” stawiamy przede wszystkim na prostotę i przejrzystość, której tak bardzo brakuje w instrumentach oferowanych przez instytucje finansowe. Przykładem mogą być produkty strukturyzowane, w których sprzedaży lubowały sie banki. Ogromna większość klientów nie była w stanie zrozumieć zawiłości zawieranych umów. W rzeczywistości struktura to lokata połączona z instrumentem opcyjnym. Takie rozwiązanie można stworzyć sobie samemu, korzystają z własnego konta w banku w Szwajcarii lub Liechtensteinie, nie płacąc dodatkowo prowizji kilku instytucjom pośredniczącym, będącym pomiędzy wystawcą opcji, a finalnym konsumentem np. produktu strukturyzowanego.

Zakładanie spółek zagranicznych oraz tworzenie optymalnych struktur prawnych.

Z uwagi na liczne ryzyka biznesowe i prawne związane z prowadzeniem działalności przez polskie podmioty, coraz więcej przedsiębiorców wybiera zagraniczne jurysdykcje jako siedziby swojego biznesu. Jest to podyktowane profiskalnym podejściem rodzimych urzędów skarbowych, niejasnym i bardzo rozbudowanym ustawodawstwem oraz mechanizmami opresji i nadużycia urzędniczego w postaci konfiskaty rozszerzonej czy możliwości blokowania rachunków firmowych na podstawie przypuszczenia popełnienia przestępstwa. Tak rygorystyczne podejście skutkuje uzasadnionym poszukiwaniem alternatywnych metod prowadzenia biznesu w innym otoczeniu prawnym. Niestety, działanie na „własną rękę” niejednokrotnie skutkuje licznymi problemami wynikającymi z nieznajomości lokalnego prawa, nietrafionego doboru miejscowego partnera, czy też dużych kłopotów z otwarciem lub prowadzeniem konta bankowego.

Wychodząc naprzeciw opisanemu oczekiwaniu, od wielu lat tworzymy dla naszych klientów kompletne struktury prawne dla funkcjonujących bądź planowanych biznesów. Rozumiejąc specyfikę poszczególnych systemów prawnych, doradzamy w doborze odpowiedniej jurysdykcji, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter danej działalności, jej rozmiar, umiejscowienie klientów i kluczowych dostawców, oraz specyfikację i strukturę przepływów pieniężnych. Warto podkreślić, że to właśnie dobre przygotowanie struktury przepływów pieniężnych stanowi główne wyzwanie dla wielu biznesów, zwłaszcza działających na różnych, światowych rynkach.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście uwzględniające nie tylko wiedzę z zakresu prawa i podatków, lecz również rozległe doświadczenie na rynku finansowym. Dzięki temu, jesteśmy w stanie przeanalizować i odpowiednio ukształtować kompletny model operacyjny spółki ograniczając kluczowe ryzyka m.in. ryzyko zablokowania rachunków firmowych.


Cena naszych konsultacji to 2000 zł za godzinę. Minimalna opłata to 4000 zł, pobierana z góry po umówieniu terminu. Konsultacje są dedykowane dla osób, które mają przynajmniej 3 mln zł płynnego kapitału do ulokowania.

W przypadku bardziej rozbudowanych realizacji, kosztorys jest przygotowywany pod konkretne warunki zamówienia.

 

Obecnie nie przyjmujemy nowych klientów, z wyjątkiem otwierania kont bankowych w Szwajcarii. Pozostałe konsultacje zostały całkowicie i bezterminowo zawieszone.