Optymalizacja Podatkowa

Pojęcie raju fiskalnego budzi w opinii publicznej skojarzenia z „praniem brudnych pieniędzy” czy też uchylaniem się od opodatkowania, z czym wiąże się odpowiedzialność karna. Tymczasem optymalizacja podatkowa jest legalnym sposobem na uniknięcie lub zmniejszenie obciążenia podatkowego, przy użyciu odpowiednich konstrukcji prawnych budowanych przy użyciu zagranicznego prawodastwa.

Można wyróżnić trzy grupy przystani podatkowych. Pierwsza to jurysdykcje, które umożliwiają łatwe i poufne rejestrowanie spółek cudzoziemcom bez pobierania od nich podatku dochodowego, przy minimalnych wymaganiach co do ich sprawozdawczości i rachunkowości. Do drugiej grupy można zaliczyć każde państwo świata, które oferuje korzystne zwolnienia albo ulgi dla konkretnych rodzajów działalności. W trzeciej zaś grupie znajdują się kraje, które stosują umiarkowane obciążenia fiskalne i dysponują korzystnymi umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wystawianie faktur przez spółkę offshore na działalność prowadzoną w Polsce jest prowizorycznym wyjściem, które może zostać, i w większości przypadków będzie zakwestionowane przez fiskusa. Wszystkie wehikuły korporacyjne powinny być zawsze skonstruowane w oparciu o sprawdzone, wielopoziomowe rozwiązania. Zależnie od Państwa działalności, rodzaju dokonywanych transakcji oraz struktury własnościowej może to być prosty wariant, złożona struktura fiskalna, a nawet relokacja rezydencji podatkowej. Ich ceny wynoszą od 15 tys. do 100 tys. złotych.

Struktury offshorowe mogą bardzo ułatwić prowadzenie biznesu w obszarach, gdzie poziom zagmatwania unijnych i polskich przepisów podatkowych osiągnął poziom absurdu. Przykładem takiej sytuacji niech będzie wprowadzany właśnie przez Komisję Europejską system VAT-MOSS. Przybliżając w największym skrócie: przedsiębiorca prowadzący usługi przez Internet dla osób fizycznych z krajów unijnych będzie zobowiązany do ustalenia na własną rękę, jakiego kraju rezydentem jest nabywca, poprzez dwa niesprzeczne ze sobą dowody (!) i rozliczyć się z podatku VAT zgodnie ze stawką kraju nabywcy. Proszę sobie wyobrazić sytuację gdy nabywca kupujący coś przez Internet jest np. z Niemiec, dokonuje zakupu będąc w Hiszpanii i płaci kartą kredytową wydaną przez bank z Londynu! Więcej o VAT-MOSS w artykule z Gazety Prawnej.

Rozwiązaniem tego, jak i wielu innych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w przeregulowanej rzeczywistości może być na przykład spółka zarejestrowana na Wyspach Marshalla. Jest to struktura stosunkowo łatwa do założenia, bez wymogu prowadzenia księgowości, a koszt licencji na prowadzenie firmy, która zawiera w sobie cały koszt opodatkowania spółki, konieczny do pokrycia, to zaledwie 450 USD rocznie. Jeden z oddziałów agenta rejestrowego Wysp Marshalla (odpowiednik polskiego KRS) znajduje się w Zurychu, co stanowi ułatwienie przy załatwianiu spraw bankowych w Szwajcarii. Taka spółka daje możliwość zatrudnienia dyrektora nominalnego i zapewnia wysoką anonimowość. W pakiecie z kontem bankowym w Szwajcarii (lub w przypadku większych pieniędzy w Liechtensteinie) jest to najczęściej stosowane przez nas rozwiązanie dla klientów. Dokładając odpowiednie struktury prawne, można zbudować w oparciu o taką spółkę bardzo różnorodne przedsięwzięcia: od firm usługowych, przez systemy partnerskie i MLM po fundusze hedgingowe.

Niezależnie od odległości geograficznych i stopnia rozbudowania zastosowanej inżynierii podatkowej, spółki offshore są dla Państwa łatwe w obsłudze. Ich elastyczna struktura i śladowa obsługa administracyjna nie wymagają nawet fizycznego opuszczania granic Polski. Każda ze spółek może korzystać z usług reprezentującej najwyższy na świecie poziom bankowości szwajcarskiej, czy też z elitarnej bankowości prywatnej w Liechtensteinie. Co więcej, pielęgnowane w azylach podatkowych poważne podejście do swobód obywatelskich gwarantuje Państwu bardzo wysoki stopień poufności i ochronę majątku przed potencjalnymi wierzycielami.

Zwracamy Państwa szczególną uwagę, że konto dla spółki offshore założone w banku w którymś z krajów Unii Europejskiej podważa cały sens istnienia takiej struktury. Z uwagi na likwidację w Unii tajemnicy bankowej, powoduje to zniesienie ochrony zgromadzonych tam środków przed zewnętrznym dostępem do informacji o koncie bankowym przez urzędników z państw członkowskich.